Tag: salut

Daniela Ochoa nos acerca el caso histórico “Chevron-Texaco”. A día de hoy, el desastre ambiental (producido por petróleo) más grande del mundo.
Com es gestiona la salut mental en l’àmbit universitari? L’alumni Maria Alba ens explica la seva experiència amb la gestió d’un trastorn de la conducta alimentària.