Tag: Literatura

Teresa Saborit va decidir deixar la professió d’Economista per dedicar-se a allò que més li agradava: escriure.